IFIA World Congress and
Innovation Conference, Stockholm 2015

 

YouTube Klipp: Örjan Strandberg om IFIAs världskongress och den internationella innovationskonferensen.